Screen Shot 2564-02-11 at 22.32.16.png

Accounting Officer

Join us

คุณสมบัติและความรับผิดชอบ

     1. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี

     2. เข้าใจเกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ

     3. เกาะติดความเคลื่อนไหว สนใจโลก Social

     4. รักงานบริการ ชอบสื่อสาร ชอบการแก้ปัญหา

     5. กระตือรือร้น สนุกกับการพัฒนาตัวเอง

     6.  มีประสบการงานบัญชี 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Submit your resume to Job@YellBkk.com