4X2A3894.jpg

UNLOCKING

งาน Exclusive Event สนุกๆ สำหรับแบรนด์ที่ Yell advertising  ดูแลในปีนี้ นอกเหนือจากการบรรยายของ Facebook แล้ว
งานนี้เป็นงานที่ทั้งองค์กรของเราจะได้พบปะลูกค้า แชร์ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ฟัง Feedback ในการทำงานเพื่อปรับปรุง

ให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการตลาดในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต่างคนต่างทำ

แต่เป็นเรื่องที่ Marketing และ Digital Agency ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

4X2A3894
4X2A3894

4X2A3875
4X2A3875

4X2A3858
4X2A3858

4X2A3894
4X2A3894

1/5